ICIPRO IAAS | Serviciul Biblioteca Virtuala | Serviciul Date Deschise | Documentare și Informare | Contact

Documentare și Informare


 

Curs Cloud Computing - noțiuni generale - Partea 1
Prezentul suport de curs este destinat deopotrivă utilizatorilor de cloud cât și informaticienilor care doresc să cunoască câteva elemente definitorii ale conceptului de Cloud Computing.
Suportul de curs a încercat să îmbine noțiunile tehnice cu cele destinate mai degrabă publicului.
Suportul de curs nu va fi orientat cu predilecție tehnic întrucât aceste aspecte urmează a fi abordate în cadrul unui suport de curs dedicat.
În versiunea următoare vor fi dezvoltate capitolele prezentate succint în document astfel încât acesta să poată furniza informații cât mai detaliate asupra sistemelor de Cloud Computing și utilizării lor. Pentru a veni în sprijinul cursanților, la finalul suportului de curs, sunt prezentate o serie de întrebări de test, iar răspunsurile corecte se găsesc la sfârșitul testului. (Autorii)