ICIPRO IAAS | Serviciul Biblioteca Virtuala | Serviciul Date Deschise | Documentare și Informare | Contact

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București prin proiectul "Infrastructură de tip cloud pentru instituțiile publice din România - ICIPRO" pune la dispoziție instituțiilor publice interesate următoarele servicii:


INFRASTRUCTURĂ
Resursele de tip Infrastructură se împart în două categorii:

SERVICIUL BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Prin intermediul acestui serviciu instituțiile publice pot avea acces la servicii de arhivare electronică și au posibilitatea de a expune într-un portal cu acces public documente electronice.

SERVICIUL DATE DESCHISE
Prin intermediul acestui serviciu instituțiile publice au posibilitatea de a publica într-un mod standardizat informații de interes public, din proprie inițiativă sau ca răspuns la solicitările formulate de către public.
 

CATALOGUL DE APLICAȚII/SERVICII ÎN CLOUD
Utilizarea de aplicații/servicii în cloud presupune existența și integrarea acestora în platforma de tip marketplace (catalog) iar apoi contractarea unui pachet de aplicații și a unor subscripții de utilizare a acestora.
 

DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
Prin intermediul acestui serviciu utilizatorii de Cloud se pot informa și documenta.


Instituțiile interesate se pot adresa pentru detalii la office@ici.ro.